Ügyfeleink jelezték, hogy nagyon kevés figyelemfelhívás jelenik meg arról, hogy esedékes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (5) bekezdés szerinti kötelező adatkezelések tekintetében egy adatkezelői felülvizsgálat.

Ez minden adatkezelőt érint, aki törvény alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdekből történő elrendelése miatt, vagy jogi kötelezettség teljesítése miatt kezel személyes adatokat.

Ritkább az az eset, mely szintén ide kapcsolódik, hogy az adatkezelés különleges adatok (pl. egészségügyi, genetikai, biometrikus adatok) tekintetében nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges vagy amelyet az Alaptörvényben biztosított jog érvényesítése érdekében vagy nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekből törvény elrendel, illetve, az az adatkezelés vonatkozik még ide, amely a GDPR szerint közérdekből szükséges.

Az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számított legalább háromévente köteles felülvizsgálni a kötelező adatkezelés kategóriába tartozó személyes adatokat és ahhoz kapcsolódó eljárásokat, abból a szempontból, hogy az általa vagy a megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges-e.

A vizsgálat eredményét a törvény előírásai szerint dokumentálni kell és azt 10 évig meg kell őrizni, valamint azt a NAIH kérése esetén a hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Minden adatkezelőnek érdemes átgondolni, hogy van-e kötelező adatkezelése, megváltozott-e a jogszabály, ami alapján kötelező adatkezeléseket hajt végre és az önvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az adatvedo.hu csapata minden ügyfelének elvégzi ezt a vizsgálatot és a jegyzőkönyv mellé, amennyiben szükségessé válik akciótervet készít, mely tartalmazza a szükséges változtatásokat, felelőst, határidőt.

Amennyiben Önnek is szüksége van támogatásra ebben a törvény által kötelezően elrendelt felülvizsgálatban keressen bennünket bizalommal.