Ez a fogalom legtöbbször kamera elhelyezés kapcsán merül fel a gyakorlatban, de természetesen nem csak ide kapcsolódik. Tudjon meg többet róla!

Az érdekmérlegelési tesztre vonatkozó meghatározás a következő:

Az Európai Adatvédelmi Testület 6/2014. számú véleményében határozta meg a jogos érdek jogalapra vonatkozó iránymutatásokat.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a személyes adatok csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha a cikkben felsorolt hat jogalapból legalább egy alkalmazható. Így különösen a személyes adatok csak akkor dolgozhatók fel, ha

  1. az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta; vagy ha – röviden – az adatfeldolgozás az alábbiak miatt szükséges:
  2. az érintettel kötött szerződés teljesítése;
  3. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
  4. az érintett létfontosságú érdekeinek védelme;
  5. közérdekből elvégzendő feladat végrehajtása; vagy
  6. az adatkezelő jogszerű érdekeinek érvényesítése, (amely függ az említett érdekek és az érintett jogai és érdekei közötti mérlegelés kiegészítő tesztjének eredményétől).

Ez utóbbi lehetővé teszi az adatkezelő vagy az adatokat megkapó harmadik fél vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelést, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Más szóval a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja egy mérlegelési teszttől teszi függővé az adatkezelést, amely összehasonlítja az adatkezelő – vagy az adatokat megkapó harmadik fél vagy felek – jogszerű érdekeit és az érintettek érdekeit vagy alapvető jogait.