Skip to main content Skip to search

GDPR

A GDPR (General Data Protection Regulation)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, melynek címe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2018. május 25-től alkalmazni kell a GDPR rendelkezéseit, amely az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete.

Hatálya kiterjed minden Eu-ban működő gazdasági társaságra. A jelenlegi adatvédelmi szabályokhoz képest a GDPR szigorúbb követelményeket támaszt az adatkezelő szervezetek felé.

adatvédő, adatvédelem, adatbiztonság, személyes adat, GDPR, adatkezelés

Szankciórendszer

A GDPR a tagállamok számára egységes szankciórendszert állít fel: alapesetben maximum 10 millió EUR, vagy vállalkozások esetében maximum a vállalkozás előző évi teljes világpiaci forgalmának 2%-áig terjedő közigazgatási bírság róható ki. (A kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni.) Súlyos esetben a bírság 20 millió EUR vagy a forgalom 4%-a is lehet.

Melyek a legfontosabb GDPR előírások?

Kérjen ajánlatot itt

Melyek a minimum sikerkritériumok? 

Kérjen ajánlatot itt
error: Content is protected !!